За Контакти

ССП  КАПИТАЛ  ООД

офис: гр. София, район Красно село, п. код 1606,

ул. Лайош Кошут № 35, ет. 2, ап. 2;

Телефон/факс: (+359) 2 944 96 08;

(+359) 2 943 39 70; (+359) 888 194 442;

e-mail:

kapital_bs@mbox.contact.bg

 

ПАРТНЬОРИ

 

Нашите клиенти осъществяват дейността си в най различни аспекти на икономическия живот в страната. От физически лица упражняващи свободни професии, като лекари, адвокати, инженери-консултанти и малки фирми с нает персонал до 10 работника, до  големи компании с неколкократно по голям персонал и реализирани обороти в порядъка на милиони левове. Голяма част от обслужваните от нас компании, са с чуждестранно участие. Служителите ни са квалифицирани както в областта на финансово-счетоводното обслужване , така и в комуникацията на чужди езици като:

английски, руски, сръбски и гръцки, оценено като голямо предимство от нашите чуждестранни партнъори.

 

Основните сфери на дейност на нашите клиенти са:

 

  Производство на мебели;

 

  Строителство;

 

  Търговия на едро и дребно с хранителни и нехранителни стоки;

 

  Услуги в областта на рекламата, печат, предпечатна подготовка, ситопечат и др.

 

  Заведения за обществено хранене-ресторанти, пицарии, закусвални и др.;

 

  Лекари упражняващи дейност като свободни професии;

 

  Адвокати и Адвокатски дружества;

 

  Козметични салони и студия за красота;

 

  Туризъм;

 

  Услуги предоставяни от наемодатели физически и юридически лица;

 

  Политически партии;

 

  Юридически лица с нестопанска цел: сдружения и фондации;

 

  Дейност на екстериториални организации и служби;  

 

  Услуги в областта на доставка и изработка на софтуер;

 

  Продажба на компютри и компютърна и офис техника;

 

  Обработка и подаване на документи за пенсиониране;