За Контакти

ССП  КАПИТАЛ  ООД

офис: гр. София, район Красно село, п. код 1606,

ул. Лайош Кошут № 35, ет. 2, ап. 2;

Телефон/факс: (+359) 2 944 96 08;

(+359) 2 943 39 70; (+359) 888 194 442;

e-mail:

kapital_bs@mbox.contact.bg

 

За Нас

 

Специализирано Счетоводно Предприятие КАПИТАЛ, осъществява дейността си от м. февруари 1998г. Скоро след основаването си става член на Асоциация на Счетоводните Къщи в България /АСКБ/.

 

Днес, 15 години по късно - ССП КАПИТАЛ е счетоводна фирма, ползваща се с уважение и авторитет не само сред нашите партнъори и клиенти , но и сред структурите на Национална Агенция за Приходите, Национален Осигурителен Институт, Главна Инспекция по Труда, Общините и други държавни органи и институции. Свидетелство за това са многото проверки и ревизии в които сме участвали през годините от основаването си до днес. Седалището на фирмата е в гр. София, България.

 

От създаването си до днес дружеството предоставя широк спектър от услуги необходими за развитие на съвременния бизнес в областта на счетоводството и финансово-данъчните консултации.

 

Екипът от служителите на фирмата е компетентен да отговори на всеки проблем, възникващ в реалния живот и касаещ всеки един субект в икономическата ситуация в страната. Дружеството е на разположение за осъществяване на текущо счетоводно обслужване, консултации в областта на данъчното облагане и социалното осигуряване.

 

 При необходимост ние можем да изготвим и договори свързани с наети от вас работници и служители по трудови и извънтрудови правоотношения.

 

Ние сме специализирани в обслужването на малки и средно големи фирми от всички сфери на икономическа дейност. Познаваме в детайли проблемите, които съпътстват фирмите от момента на тяхното основаване до  прекратяването на дейността им.

 

Ние сме до вас във всеки един момент, в зависимост от вашите потребности:

-  куриер, на когото да предадете документацията за месеца или подписаните платежни нареждания за депозиране пред обслужващата Ви банка;

- оперативен счетоводител за текущо осчетоводяване на стопанските процеси във

   вашата фирма;

-  главен счетоводител за изготвяне на периодичен или Годишен финансов отчет; 

- външен одитор или специалист в областта на одита, счетоводството, данъците и   

  правото.

 

Всички етапи на работа са подчинени на основната цел в дейността ни –

данъчна стратегия, планиране, индивидуално внимание  и оптимизиране на всички задължения свързани с плащане на данъци и осигурителни вноски.  

 

Ние сме отговорен и държащ на конфиденциалността партнъор.